MCSI a selectat spre finanțare 55 de proiecte

MCSI a selectat spre finanțare 55 de proiecte

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a propus pentru  finanţare, în cadrul întrunirii celui de-al doilea Comitet de Selecţie, un număr de 55 proiecte, urmând ca după obţinerea acordului de finanţare de la Autoritatea de Management să înceapă contractarea acestora. Cele 55 de proiecte fac parte din Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară III – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 3 „Dezvoltarea e-economiei”, Operaţiunea 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”.

În conformitate cu prevederile ghidului solicitantului pentru operaţiunea 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” – au fost depuse 145 de proiecte, dintre care 105 au ajuns în etapa de evaluare tehnico-financiară.

Valoarea totală a celor 55 de proiecte selectate deja în cadrul operaţiunii 3.3.1. – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” – este de 41,5 milioane lei, iar valoarea totală nerambursabilă pentru acestea se ridică la nivelul de 20,3 milioane lei.

Operaţiunea 3.3.1 – „ Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” permite următoarele:
•Implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning);
•Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer Relationship Management);
•Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea managementului ciclului de viaţă al produselor;
•Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligent systems) şi pentru managementul informaţiei.Articole similare:

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS Feed
  • Reddit
  • StumbleUpon

Lasa un comentariu